AVPC de Bellvei

Qui som?

Som gent de la comarca entre 18 i 67 anys que de manera desinteressada i altruista realitzem les tasques de protecció civil.

Què fem?

Realitzem tasques de previsió, prevenció, planificació, intervenció, informació, formació i rehabilitació.

 • Previsió: Actuacions relacionades amb la identificació, l’avaluació i l’estudi dels riscos. Permet l’anàlisi objectiva dels riscos i la seva localització en el territori.
 • Prevenció: Conjunt d’actuacions prèvies encaminades tant a la disminució dels riscos com a la detecció immediata, mitjançant vigilància.
 • Planificació: Predeterminació de tots els aspectes relacionats amb les actuacions de protecció civil que configuren un sistema de gestió i de la resposta als riscos.
 • Intervenció: Actuació efectiva per aplicar mesures de protecció quan l’emergència o el risc greu imminent tenen lloc. Està orientada a l’anulació de les causes i a pal·liar, corregir i minimitzar els efectes de les catàstrofes i les calamitats públiques.
 • Informació: Difondre coneixement dels riscos que poden afectar a la ciutadania i de les normes i recomanacions d’actuació davant de situacions d’emergències.
 • Formació: Garantir que cada persona integrada en algun grup o servei actuant disposa de la informació, dels coneixements i de les habilitats necessàries perquè pugui actuar eficaçment d’acord amb les seves responsabilitats i competències.
 • Rehabilitació: Tasques i gestions encaminades al restabliment de la normalitat, la valoració dels danys i l’atenció i suport als damnificats un cop finalitzada la situació que ha provocat l’emergència.

Com ho fem?

 1. Actuacions en primera instància:
  • La gestió de centres d’acollida i atenció a la població afectada de una catàstrofe.
  • La informació a la població.
  • La vigilància i senyalització del risc.
  • Els trasllats i acompanyaments de població en situació de alt risc.
  • La gestió del voluntariat ocasional.
 2. Actuacions complementàries:
  • La reducció de risc.
  • La participació en dispositius de recerca de persones.
  • La provisió de recursos per la prestació dels serveis bàsics a la població i per l’actuació dels altres grups.
  • L’adequació d’espais per a la gestió de ‘emergència.
  • El suport emocional.
  • Altres tasques de desenvolupament de les funcions pròpies del grup logístic dels plans de protecció civil.
  • La participació en exercicis i simulacres.
 3. De caràcter excepcional de suport als grups d’actuació:
  • Suport als Cossos i Forces de Seguretat
  • Suport al grup sanitari
  • Suport a Bombers i ADFs.
 4. Actuacions com a primera resposta.