Estadístiques

DADES GENERALS

Inscripció al Registre d’Associacions de Justícia: 04/07/2017

Inscripció al Registre Especial de les Associacions de Voluntaris de Protecció Civil: Imminent.

Una de les poquíssimes AVPCs que dirigeix una dona.

Una de les poquíssimes AVPCs en que el/la President/a i el Cap d’Unitat no són la mateixa persona.

 

DADES REFERENT A MEMBRES

Número de membres: 11

  • Membres de Junta: 4
  • Caps operatius: 2
  • Voluntaris: 3
  • Col·laboradors: 8

El membre més jove es de 22 anys.

El membre més gran es de 66 anys.

 

DADES REFERENT DE SERVEIS a l’any anterior (2018)

Número de serveis realitzats l’any anterior: 49

  • Preventius: 49
    • Al Municipi: 40
    • Fora del municipi: 9
  • Per urgència i emergència: 0

Número d’hores realitzades l’any anterior: 228h ~