Estadístiques

DADES GENERALS

Inscripció al Registre d’Associacions de Justícia: 04/07/2017

Núm. de Registre Especial de les Associacions de Voluntaris de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya: Núm. 139

Una de les poquíssimes AVPCs que dirigeix una dona.

Una de les poquíssimes AVPCs en que el/la President/a i el Cap d’Unitat no són la mateixa persona.

 

DADES REFERENT A MEMBRES

Número de membres: 9

 • Membres de Junta: 4
 • Caps operatius: 2
 • Voluntaris: 5
 • Col·laboradors: 4

El membre més jove es de 21 anys.

El membre més gran es de 59 anys.

 

DADES REFERENT DE SERVEIS a l’any anterior (2019)

Número de serveis realitzats l’any anterior: 52 serveis.

 • Preventius: 51
  • Al Municipi: 40
  • Fora del municipi: 12
 • Per urgència i emergència: 1

Número d’hores realitzades l’any anterior: 293h ~

 • Serveis preventius: 51 serveis (40 al municipi i 11 fora del municipi)
  • Al Municipi: 134h (15h de rondes preventives)
  • Fora del municipi: 130h
 • Per urgència i/o emergència: 1 servei, fora del municipi (29h)