Organigrama

El nostre organigrama es divideix en 2, el Àrea Directiva i el Àrea Operativa. Cadascuna compleixen unes funcions diferents.

Àrea Directiva

S’encarreguen de vetllar pels interessos de la AVPC i dels seus membres. Comptem amb 5 membres al Àrea Directiva, dels quals 2 van ser els fundadors. Aquesta àrea es subdivideix en:

  • President/a: Qui s’encarrega de dirigir a la AVPC i és la figura pública de la mateixa.
  • Secretari/a: Porta a tràmit tota la documentació i la manté actualitzada. La mà dreta del/la president/a, ja que pot actuar en el seu nom.
  • Tresorer/a: Qui administra tota la comptabilitat i els diners de l’Associació.
  • Vocals: Tenen poder de decisió, qui aporta la seva opinió i el seu vot als assumptes rellevant de les Juntes Directives. Actualment a la Associació comptem amb dos membres.

Àrea Operativa

S’encarreguen de gestionar tots els operatius preventius, d’urgència o emergència de la zona. També vetllen pels interessos i la seguretat dels membres en aquests. Comptem amb 3 caps i gairebé una quinzena de membres.

  • Cap d’unitat: El cap d’unitat o el cap operatiu és el màxim responsable operatiu. Coordina a tots els membres, parla amb els cossos d’emergència i és qui informa a l’Àrea Directiva i a Alcaldia.
  • Cap de secció: Dona suport al cap d’unitat i es la seva ma dreta. En preventius grans, s’encarrega de la organització d’una part dels voluntaris. És el responsable de la secció que li pertoqui.
  • Cap d’equip: És el responsable del equip que tingui assignat. Dona suport al cap de secció o al cap d’unitat en tasques bàsiques d’organització. Quan algun dels dos caps no hi és, passa a ser el segon del membre que estigui com a responsable.
  • Voluntaris/es: Són membres que han superat el CBVPC (Curs Bàsic per a Voluntaris de Protecció Civil) i que han passat el període de prova i pràctiques establert. Són nomenats pel Alcalde.
  • Col·laboradors/es: Són membres que no han realitzat o no han aprovat el CBVPC, o que encara estan en període de prova o pràctiques.

 

Organigrama