PAM

Els plans d’emergència obligatoris que ha de tindre el nostre municipi són:

  • INFOCAT: Pla especial d’emergències per incendis forestals. (Últ. Act. 13/12/2012).
  • TRANSCAT: Pla especial d’emergències per accidents en el transport de mercaderies perilloses per carretera i ferrocarrils. (Últ. Act. 14/09/2016).

Els plans d’emergència opcionals dels que hauríem de disposar són:

  • NEUCAT: Pla especial d’emergències per nevades.
  • INUNCAT: Pla especial d’emergències per inundacions.
  • SISMICAT: Pla especial d’emergències sísmiques.
  • VENTCAT: Pla especial d’emergències per risc de vent.